STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Kontakt
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 Strony internetowe
 Ciekawe adresy
 Praca w Europie
 Biura Karier
 Edukacja
 Wolontariat
 Przedsiębiorczość
 Rolnictwo
 Współpraca
 Ogłoszenia
 • Wolontariat

  POLSKA

  • www.youth.org.pl            - Narodowa Agencja Programu
                                         Młodzież
  • www.batory.org.pl           - Fundacja im. Stefana Batorego
  • www.pah.ngo.pl              - Polska Akcja Humanitarna 
  • www.schuman.org.pl        - Polska Fundacja im. Roberta
                                         Schumana
  • www.salos.pl                  - Salezjański Wolontariat Misyjny
  • www.unic.un.org.pl/iyv     - Wolontariusze Narodów
                                         Zjednoczonych
  • www.mojaafryka.org.pl     - Fundacja Moja Afryka
  • www.jedenswiat.org.pl     - Stowarzyszenie Jeden Świat
  • http://maitri.diecezja.gda.pl - Ruch Solidarności z Ubogimi
                                           Trzeciego Świata MAITRI

  Zagraniczne strony internetowe: