STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Kontakt
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 Strony internetowe
 Ciekawe adresy
 Praca w Europie
 Biura Karier
 Edukacja
 Wolontariat
 Przedsiębiorczość
 Rolnictwo
 Współpraca
 Ogłoszenia
 • Edukacja

  Internetowe Zasoby Informacji Edukacyjnej i Zawodowej

  www.codn.edu.pl - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  www.cmppp.edu.pl - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno -
                               Pedagogicznej
  www.socrates.org.pl - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Program
                                 Socrates
  www.interklasa.pl - Interklasa
  www.koweziu.edu.pl - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
                                Zawodowej i Ustawicznej
  www.menis.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
  www.nrcgkowez.edu.pl - Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa
                                    Zawodowego
  www.perspektywy.pl - Wydawnictwo Perspektywy

  www.gimnazjum.pl
  www.liceum.pl
  www.pilot.pl
  www.wyraz.pl
  www.edukacja.int.pl
  www.ede.edu.pl
  www.wiedza.bydgoszcz.pl
  www.Antygona.pl
  www.servis.pl
  www.przed.webd.pl