STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Kontakt
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 Strony internetowe
 Ciekawe adresy
 Praca w Europie
 Biura Karier
 Edukacja
 Wolontariat
 Przedsiębiorczość
 Rolnictwo
 Współpraca
 Ogłoszenia
 • Regulamin GCI

  REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI GŁUSK

  1. Regulamin Gminnego Centrum Informacji Głusk określa zasady funkcjonowania organizacji.
  2. Siedzibą GCI jest budynek Urzędu Gminy Głusk, ul. Głuska 140, 20-388 Lublin.
  3. GCI jest miejscem o charakterze publicznym, ogólnodostępnym dla mieszkańców Gminy Głusk, a także dla innych osób przyjezdnych chcących skorzystac z usług świadczonych przez Centrum.
  4. Przed skorzystaniem z usług Centrum kżdy użytkownik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, itp.)
  5. Klienci korzystają ze sprzętu i usług GCI 6 dni w tygodniu, przez 10 godzin dziennie w godzinach ustalonych przez Wójta Gminy.
  6. Korzystanie ze sprzętu jest mozliwe jedynie w obecności pracownika GCI.
  7. Do konfigurowania komputerów znajdujących się w GCI uprawnienie sa jedynie pracownicy.
  8. Zabronione jest instalowanie na komputerach jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody pracownika GCI.
  9. Użytkownik Centrum zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowego korzystania ze sprzętu oraz niezwłocznego informowania pracowników o wszelkich awariach, nieprawidłowościach lub brakach.
  10. Zabrania się korzystania z Internetu w celach powszechnie uznanych za nieetyczne lub niezgodnych z prawem.
  11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane pozostawione przez użytkownika na twardym dysku komputerów GCI.
  12. W trakcie przebywania w Centrum należy zachować spokój i ciszę.
  13. Zabrania się spożywania posiłków i napojów w trakcie korzystania ze sprzętu.
  14. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz oprogramowania wynikłe z nieprawidłowego użytkowania ponosi użytkownik.