STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Kontakt
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 Strony internetowe
 Ciekawe adresy
 Praca w Europie
 Biura Karier
 Edukacja
 Wolontariat
 Przedsiębiorczość
 Rolnictwo
 Współpraca
 Ogłoszenia
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Głusk
  ul. Głuska 140, 20-380 Lublin,
  tel.:(081)75-19-008
  www.glusk.infocentrum.com.pl

  Gminne Centrum Informacji powstało staraniem wladz Gminy Głusk przy udziale środków finansowych pochodzących z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentow "Pierwsza Praca" oraz ze środków ZG ZOSP RP.

  Gminne Centrum Informacji Głusk rozpoczęło dzialalność 1 grudnia 2004r. Godziny otwarcia od 7.15 do 17.15, przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty.


  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.


  W CCI można :

  1. Wyszukać oferty pracy w serwisach internetowych;

  2. Przygotować CV, życiorys, podanie o pracę;

  3. Wyszukać informacje na temat:

  • prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji;
  • szkół, uczelni;
  • organizowanych kursów specjalistycznych, szkoleń, konferencji;
  • jak i gdzie zarejestrować działalność gospodarczą;
  • przepisów prawa miejscowego oraz ustaw dostępnych w Internecie
  • fundacji i instytucji, z których można uzyskać dotacje dla przedsiębiorstw, rolników;
  • punktów informacyjnych na temat Unii Europejskiej;
  • programów pomocowych z Unii Europejskiej;
  • promocji turystyki i agroturystyki.

  4.  Umieszczać oferty pracy na stronie internetowej GCI.

  Gminne Centrum Informacji świadczy także usługi z zakresu:

  • kserowania i drukowania dokumentów;
  • skanowania, wysyłania i odbierania faksów;
  • dostępu do nowoczesnego sprzetu komputerowego podłączonego do Internertu;
  • pomocy w wyszukiwaniu partnerów handlowych dla małych
   i średnich przedsiębiorstw

  Zakres działalności GCI będzie głównie obejmował pomoc mieszkańcom lokalnej społeczności w znalezieniu pracy odpowiedniej do ich kwalifikacji, zarówno w miejscowych firmach, jak i poza granicami gminy. Pomoc ta będzie dotyczyła bezrobotnych, absolwentów szkół, jak i rolników poszukujących pozarolniczych miejsc pracy.

  Gminne Centrum Informacji w Glusku zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów z terenu gminy Głusk i okolic, nauczycieli, przedsiębiorców, rolników, stowarzyszenia pozarządowe oraz wszystkich chętnych zainteresowanych współpracą z Gminnym Centrum Informacji.